ARIZALI BAUN KART

1. Akıllı kartın arızalanarak işlem yapmaması halinde kartın arıza bildirimi ilgili birimin (Fakülte, Enstitü, Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu, Daire Başkanlığı, diğer kurum, firma vb.) personel veya öğrenci işleri tarafından ek ‘deki F-42 Arızalı Akıllı Kart Müracaat Formu, arızalı kartın sahibince doldurulup alındıktan sonra arızalı kart ile birlikte bir üst yazı ekinde Bilgi işlem Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. BAUN akıllı merkezine gönderilmeyen veya getirilmeyen arızalı kartlar ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

2. BAUN Akıllı Kart Merkezi'nce yapılan tetkikler sonucunda kullanıcı hatası sebebi ile deforme olmuş kartlarda; kartın yenilenmesinin talep edilmesi halinde kart bedeli alınır. Arızanın kullanıcı kaynaklı olmadığı tespit edildiğinde kart, bedelsiz olarak yenilenecektir. Bu hususta, BAUN Akıllı Kart Merkezince, kart sahibine gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

3. Akıllı kart bedeli, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk bankası Balıkesir Şubesinde bulunan TR900001200924100006000030 nolu hesabına, talep de bulunan kişilerce yatırılıp (havale, EFT veya halk bankası ATM ‘lerinden kartsız işlem menüsü aracılığı ile), bu işleme ait dekont veya makbuzunu, BAUN Akıllı Kart Merkezine gönderildikten veya ibraz ettikten sonra akıllı kart yenileme talepleri karşılanacaktır.

4. Müracaat ve bildirimler; ilgili birimlerce üst yazı ile yapılabileceği gibi kartı arızalanan kişi tarafından BAUN Akıllı kart merkezine resmi iş günlerinde 08:00-17:00 saatleri arasında şahsen müracaatları ile de yapılabilir. İşlemlerin hızlı yürütülmesi açısından kart merkezi yetkililerine 0 266 612 14 65 nolu telefondan veya kart@balikesir.edu.tr eposta hesabından ulaşılabilinir.

5. Gerekli müracaat ve eğer varsa kart bedeli ödeme belgesinin BAUN Akıllı Kart Merkezine ulaşmasına müteakip üç (3) iş günü içerisinde kart basım işlemi gerçekleşecektir. Basımı tamamlanan kartlar ilgili birime gönderilir veya kart sahibine elden teslim edilir.

6. Arızalı kartta bulunan ve AKS ‘de kayıtlı olan para bedeli yeni karta otomatik olarak aktarılır ve herhangi bir hak kaybına sebebiyet verilmez.

Tüm sorunlarınız/sorularınız için kart@balikesir.edu.tr e-posta adresine yazabilirsiniz veya 0 266 612 14 65 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.