DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ


1. Üniversite personelinin ve diğer kişilerin (diğer kurum, firma vb.) akıllı kart bilgilerinde herhangi bir bilgi değişikliği (soyad, kadro yeri, bölümü, sicil numarası, ödemeye esas ek göstergesi vb.) olduğu takdirde; değişiklik yapılacak kartları için ilgili birim (Fakülte, Enstitü, Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu, Daire Başkanlığı, diğer kurum, firma vb.) tarafından ek ‘deki F-39 Akıllı Kart İşlem Formu, doldurulup, değişecek kart ile birlikte bir üst yazı ekinde Bilgi işlem Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. BAUN akıllı merkezine gönderilmeyen veya getirilmeyen değişecek akıllı kartlar ile ilgili herhangi bir işlem yapılamayacaktır.

2. Üniversitemiz personelinin ödemeye esas ek göstergesi; yemek ücretinin belirlenmesinde esas alınacağı için bu bilgininin güncelliği ve doğruluğundan ilgili birim sorumlu olacaktır. Ödemeye esas ek göstergenin değişimi için akıllı kart gönderilmeyecek olup sadece ek ‘deki F-39 Akıllı Kart İşlem Formu , doldurulup gönderilecektir.

3. Üniversitemiz öğrencilerinin Akıllı Kart bilgilerinde herhangi bir bilgi değişikliği (soyad, fakülte, bölüm, okul numarası vb.) olduğu takdirde; değişiklik yapılacak kartlar için ilgili Fakülte, Enstitü, Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu vb. öğrenci işleri tarafından ek ‘deki F-40 Akıllı Kart Öğrenci İşlem Formu, doldurulup, değişecek kart ile birlikte bir üst yazı ekinde Bilgi işlem Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. BAUN akıllı merkezine gönderilmeyen veya getirilmeyen değişecek akıllı kartlar ile ilgili herhangi bir işlem yapılamayacaktır.

4. Akıllı kartların basımında kullanılacak fotoğraflar; T.C kimlik no, dosya adı olmak üzere; jpg dosyası biçiminde (örnek: 12345678901.jpg) ve en az 300 dpi çözünürlükte olması gerekmektedir. Fotoğrafın boyutları; genişlik:23mm, yükseklik 29 mm olmalıdır. OBS sistemine eklenen veya gönderilen fotoğrafların, yakın bir tarih de çekilmiş, vesikalık formatta, arka fonu açık renkli olmalıdır. Fotoğraflarda yüzü kapatılacak bir nesne (güneş gözlüğü, kaşkol vb.) olmamalıdır. Fotoğraf bilgileri; EBYS de yazı ekinde veya kart@balikesir.edu.tr eposta adresine gönderilmelidir. Öğrencilerimizin fotoğraf bilgileri OBS sisteminden alınmaktadır. Uygun fotoğraf bilgisi olmayan kişiler için kart basımı yapılamamaktadır. Dijital fotoğraf bilgisi olmayan veya yeni fotoğraf çektirmek isteyen kişiler için BAUN Akıllı Kart Merkezinde ücretsiz fotoğraf çekimi veya taraması yapılmaktadır.

5. BAUN Akıllı Kart Merkezi'nce yapılan tetkikler sonucunda bilgi değişikliği doğrulandığı takdirde akıllı kart, bedelsiz olarak yenilenecektir.

6. Gerekli müracaat belgesinin BAUN Akıllı Kart Merkezine ulaşmasına müteakip üç (3) iş günü içerisinde kart basım işlemi gerçekleşecektir. Basımı tamamlanan kartlar ilgili birime gönderilir veya kart sahibine elden teslim edilir.

7. Değişiklik yapılan kartta bulunan ve AKS ‘de kayıtlı olan para bedeli yeni karta otomatik olarak aktarılır ve herhangi bir hak kaybına sebebiyet verilmez.Tüm sorunlarınız/sorularınız için kart@balikesir.edu.tr e-posta adresine yazabilirsiniz veya 0 266 612 14 65 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.