ARAÇ TANITIM ETİKETİ İŞLEMLERİ

ARAÇ TANITIM ETİKETİ TALEBİ
1. Balıkesir Üniversitesi’nde görev yapan akademik ve idari personelin aynı plakaya ilk pasif araç tanıtım etiketleri ücretsiz olup aracın ruhsatının personelin kendine veya birinci dereceden yakınına ait olması (anne, baba, eş, çocuğu) gerekmektedir. Balıkesir Üniversitesinde çeşitli ihaleler sonucunda görev yapan firma (müteahhit firma, hizmet alımı, servis, yemek, kiralama, özel yurt personeli, satın alma, yapım, altyapı, onarım, bakım firması vb.) ve diğer kurum araçları için ilgili birim tarafından (Fakülte, Enstitü, Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu, Daire Başkanlığı, diğer kurum vb.) durum bir yazı ile Bilgi işlem Dairesi Başkanlığına bildirilecektir. İlgili birimler tarafından uygun görülerek bildirimi yapılan araçlar için aynı plakaya ilk araç tanıtım etiketleri ücretsiz verilir. Araç tanıtım etiketi talep eden kişi ve tüzel kişilikler, araç ve ruhsatı ile birlikte BAUN Akıllı Kart Merkezine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Gerekli bildirim ile birlikte müracaat (F-43) ve aracın, BAUN Akıllı Kart Merkezine ulaşmasına müteakip aynı iş günü içerisinde araç tanıtım etiketi, görevlilerce araca takılır.

EK ARAÇ TANITIM ETİKETİ TALEBİ
2. Araç tanıtım etiketine sahip bir akademik ve idari personelin ikinci araç etiketi (farklı plakaya) talep etmesi halinde etiket bedeli alınır. Ek araç tanıtım etiketi talep edilen aracın ruhsatının personelin kendine veya birinci dereceden yakınına ait olması (anne, baba, eş, çocuğu) gerekmektedir. Ek araç tanıtım etiketi talep eden personel, araç ve ruhsatı ile birlikte BAUN Akıllı Kart Merkezine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Araç tanıtım etiketi bedeli, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk bankası Balıkesir Şubesinde bulunan TR900001200924100006000030 nolu hesabına, talep de bulunan kişilerce yatırılıp (havale, EFT veya halk bankası ATM ‘lerinden kartsız işlem menüsü aracılığı ile), bu işleme ait dekont veya makbuzlarını, BAUN Akıllı Kart Merkezine ibraz ettikten sonra araç tanıtım etiketi talepleri karşılanacaktır. Gerekli müracaat (F-43)ve araç tanıtım etiketi bedeli ödeme belgesinin, BAUN Akıllı Kart Merkezine ulaşmasına müteakip aynı iş günü içerisinde araç tanıtım etiketi, görevlilerce araca takılır.

ARAÇ DEĞİŞİKLİĞİ ve YENİ ARAÇ TANITIM ETİKETİ TALEBİ
3. Araç tanıtım etiketine sahip bir kişinin veya tüzel kişiliğin herhangi bir sebeple ruhsat değişikliğine (aracın satılması veya aracın değiştirilmesi/plaka değişikliği) gidildiği takdirde durumdan BAUN Akıllı Kart merkezini bilgilendirmesi ve eski araçları ile BAUN Akıllı Kart Merkezine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Eski araçtaki tanıtım etiketinin, yeni araca aktarılması mümkün olmadığı veya eski araç getirilmediği takdirde yeni etiket bedeli alınır. Yeni aracına tanıtım etiketi talep eden kişinin veya tüzel kişiliğin, yeni aracı ve ruhsatı ile birlikte BAUN Akıllı Kart Merkezine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Araç tanıtım etiketi bedeli, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk bankası Balıkesir Şubesinde bulunan TR900001200924100006000030 nolu hesabına, talep de bulunan kişilerce yatırılıp (havale, EFT veya halk bankası ATM ‘lerinden kartsız işlem menüsü aracılığı ile), bu işleme ait dekont veya makbuzlarını, BAUN Akıllı Kart Merkezine ibraz ettikten sonra araç tanıtım etiketi talepleri karşılanacaktır. Gerekli müracaat (F-43,F-44) ve araç tanıtım etiketi bedeli ödeme belgesi ile birlikte aracın, BAUN Akıllı Kart Merkezine ulaşmasına müteakip aynı iş günü içerisinde araç tanıtım etiketi, araca takılır.

ARAÇ TANITIM ETİKETİ İPTALİ
4. Araç tanıtım etiketine sahip bir akademik ve idari personelin üniversitemiz ile ilişiği sona erdiği takdirde şahsen BAUN Akıllı Kart Merkezine şahsen aracı ile müracaat edecektir. Balıkesir Üniversitesinde çeşitli ihaleler sonucunda görev yapan firma (müteahhit firma, hizmet alımı, servis, yemek, kiralama, özel yurt personeli, satın alma, yapım, altyapı, onarım, bakım firması vb.) ve diğer kurum araçları ise ilgili birim tarafından (Fakülte, Enstitü, Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu, Daire Başkanlığı, vb.) durum bir yazı ile Bilgi işlem Dairesi Başkanlığına bildirilecektir. Yeni aracına tanıtım etiketi talep eden kişinin veya tüzel kişiliğin, yeni aracı ve ruhsatı ile birlikte BAUN Akıllı Kart Merkezine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir Gerekli müracaat (F-44) ve bildirim ile birlikte aracın BAUN Akıllı Kart merkezine ulaşmasına müteakip aynı iş günü içinde araç tanıtım etiketi araçtan sökülerek sistemden iptal edilir.

ARAÇ TANITIM ETİKETİNİN ARIZALANMASI
5. Araçtaki tanıtım etiketinin arızalanarak işlem yapmaması halinde araç tanıtım etiketi sahibinin, araç ile birlikte BAUN Akıllı Kart Merkezine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. BAUN Akıllı Kart Merkezi'nce yapılan tetkikler sonucunda kullanıcı hatası sebebi ile deforme olmuş araç tanıtım etiketlerinde; etiketin yenilenmesinin talep edilmesi halinde araç tanıtım etiketi bedeli alınır. Arızanın kullanıcı kaynaklı olmadığı tespit edildiğinde etiket, bedelsiz olarak yenilenecektir. Bu hususta, BAUN Akıllı Kart Merkezince, etiket sahibine gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Araç tanıtım etiketi bedeli, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk bankası Balıkesir Şubesinde bulunan TR900001200924100006000030 nolu hesabına, talep de bulunan kişilerce yatırılıp (havale, EFT veya halk bankası ATM ‘lerinden kartsız işlem menüsü aracılığı ile), bu işleme ait dekont veya makbuzlarını, BAUN Akıllı Kart Merkezine ibraz ettikten sonra araç tanıtım etiketi talepleri karşılanacaktır. Gerekli müracaat (F-45) ve eğer varsa etiket bedeli ödeme belgesi ile birlikte aracın BAUN Akıllı Kart Merkezine ulaşmasına müteakip aynı iş günü içerisinde araç tanıtım etiketi, görevlilerce araca takılır.Tüm sorunlarınız/sorularınız için kart@balikesir.edu.tr e-posta adresine yazabilirsiniz veya 0 266 612 14 65 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.