BAUN KARTIN İPTALİ

1. Üniversitemiz ile ilişiği sona eren (emekli, istifa, tayin vb.) akademik ve idari personel için ilgili birim (Fakülte, Enstitü, Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu, Daire Başkanlığı vb.) tarafından akıllı kimlik kartları kişinin özlük dosyasına konulmak üzere teslim alınır ve ek ‘deki F-39 Akıllı Kart İşlem Formu, doldurularak bir üst yazılı ile Bilgi işlem Dairesi Başkanlığına gönderilir. Formun BAUN Akıllı Kart Merkezine ulaşmasına müteakip aynı iş günü içinde kart sistemden iptal edilir.

2. Üniversitemiz ile ilişiği sona eren (mezuniyet, öğrenimi bırakma vb.) öğrencilerimiz (ön lisans, lisans, yüksek lisans vb.) için ilgili birimin (Fakülte, Enstitü, Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu vb) öğrenci işleri tarafından akıllı kimlik kartları öğrencinin dosyasına konulmak üzere teslim alınır ve Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) kaydının işlenmesine müteakip ek ‘deki F-40 Akıllı Kart Öğrenci İşlem Formu, doldurularak bir üst yazı ekinde Bilgi işlem Dairesi Başkanlığına gönderilir. Formun BAUN Akıllı Kart Merkezine ulaşmasına müteakip üç (3) iş günü içerisinde kart sistemden iptal edilir.

3. Üniversitemiz ile ilişiği sona eren (mezuniyet, öğrenimi bırakma vb.) öğrencilerimiz (ön lisans, lisans, yüksek lisans vb.) için ilgili birimin (Fakülte, Enstitü, Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu vb) öğrenci işleri tarafından akıllı kimlik kartları öğrencinin dosyasına konulmak üzere teslim alınır ve Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) kaydının işlenmesine müteakip ek ‘deki F-40 Akıllı Kart Öğrenci İşlem Formu, doldurularak bir üst yazı ekinde Bilgi işlem Dairesi Başkanlığına gönderilir. Formun BAUN Akıllı Kart Merkezine ulaşmasına müteakip üç (3) iş günü içerisinde kart sistemden iptal edilir.

4. Üniversitemiz ile ilişiği askıya alınan (disiplin cezası, kayıt dondurma vb.) öğrencilerimiz (ön lisans, lisans, yüksek lisans vb.), Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) kaydının işlenmesine müteakip ilgili Fakülte, Enstitü, Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu vb. tarafından ek ‘deki F-40 Akıllı Kart Öğrenci İşlem Formu, doldurularak bir üst yazı ekinde Bilgi işlem Dairesi Başkanlığına gönderilir. Formun BAUN Akıllı Kart Merkezine ulaşmasına müteakip üç (3) iş günü içerisinde kart sistemde askıya (kartın iptal edilmez, pasif hale getirilir) alınır. Öğrencinin disiplin cezasının sonara ermesi veya kaydını yenilenmesi halinde kart tekrar aktif hale getirilir. Disiplin cezalarının başlangıç ve bitişlerinin zamanında ve doğru olarak bildirilmesinden ilgili birimler sorumludurlar.

5. Üniversitemiz ile ilişiği sona eren diğer kişilerin (hizmet alımı, altyapı müteahhit, kiralama, diğer kurum vb.) bilgileri, ilgili birim (Fakülte, Enstitü, Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu, Daire Başkanlığı vb.) tarafından ek ‘deki F-39 Akıllı Kart İşlem Formu , doldurularak teslim alınan akıllı kartla birlikte bir üst yazı ekinde Bilgi işlem Dairesi Başkanlığına gönderecektir. Formun BAUN Akıllı Kart Merkezine ulaşmasına müteakip aynı iş günü içerisinde kart sistemden iptal edilir.Tüm sorunlarınız/sorularınız için kart@balikesir.edu.tr e-posta adresine yazabilirsiniz veya 0 266 612 14 65 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.