KAYIP BAUN KART

1. Akıllı kartın kaybedilmesi halinde durumun hemen BAUN Akıllı Kart Merkezine bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kaybolan kart ile ilgili yapılan harcamalardan, Balıkesir Üniversitesi idari, mali ve hukuki olarak sorumlu olmayacaktır.

2. Kayıp akıllı kartın bildirimi; ilgili birimin (Fakülte, Enstitü, Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu, Daire Başkanlığı, diğer kurum, firma vb.) personel veya öğrenci işleri tarafından ek ‘deki F-41 Kayıp Akıllı Kart Müracaat Formu, kayıp kartın sahibince doldurulup alındıktan sonra kart bedeli ödeme belgesi ile birlikte bir üst yazı ekinde Bilgi işlem Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.

3. Akıllı kart bedeli, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk bankası Balıkesir Şubesinde bulunan TR900001200924100006000030 nolu hesabına, talep de bulunan kişilerce yatırılıp (havale, EFT veya halk bankası ATM ‘lerinden kartsız işlem menüsü aracılığı ile), bu işleme ait dekont veya makbuzlarını, BAUN Akıllı Kart Merkezine gönderdikten veya ibraz edildikten sonra akıllı kart yenileme talepleri karşılanacaktır.

4. Müracaat ve bildirimler; ilgili birimlerce üst yazı ile yapılabileceği gibi kartı kaybeden kişi tarafından BAUN Akıllı kart merkezine resmi iş günlerinde 08:00-17:00 saatleri arasında şahsen müracaatları ile de yapılabilir. İşlemlerin hızlı yürütülmesi açısından kart merkezi yetkililerine 266.612 14 65 nolu telefondan veya kart@balikesir.edu.tr eposta hesabından ulaşılabilinir.

5. Gerekli müracaat ve kart bedeli ödeme belgesinin, BAUN Akıllı Kart Merkezine ulaşmasına müteakip üç (3) iş günü içerisinde kart basım işlemi gerçekleşecektir. Basımı tamamlanan kart ilgili birime gönderilir veya kart sahibine elden teslim edilir.

6. Kayıp kartta bulunan ve AKS ‘de kayıtlı olan para bedeli yeni karta otomatik olarak aktarılır ve herhangi bir hak kaybına sebebiyet verilmez.Tüm sorunlarınız/sorularınız için kart@balikesir.edu.tr e-posta adresine yazabilirsiniz veya 0 266 612 14 65 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.