BAUN KARTIN TEMİN EDİLMESİ

1. Üniversitemizde ilk kez göreve başlayan akademik ve idari personel için ilgili birim (Fakülte, Enstitü, Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu, Daire Başkanlığı vb.) tarafından ek ‘deki F-39 Akıllı Kart İşlem Formu, doldurularak bir üst yazılı ile Bilgi işlem Dairesi Başkanlığına gönderilecektir (personelin BAUN akıllı kart merkezine şahsi müracaatı kabul edilmeyecektir). Formun BAUN Akıllı Kart Merkezine ulaşmasına müteakip üç (3) iş günü içerisinde kart basım işlemi gerçekleşecektir. Basımı tamamlanan kart ilgili birime gönderilir veya kart sahibine elden teslim edilir. Personelin ödemeye esas ek göstergesi; yemek ücretinin belirlenmesinde esas alınacağı için bu bilgininin doğruluğundan ilgili birim sorumlu olacaktır.

2. Üniversitemizde ilk kez eğitim/öğretime başlayan öğrencilerimiz (ön lisans, lisans, yüksek lisans vb.), Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) kaydının eksiksiz (fotoğraf ile birlikte) yapılmasına müteakip ilgili Fakülte, Enstitü, Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu vb. tarafından bir üst yazı ekinde ek ‘deki F-40 Akıllı Kart Öğrenci İşlem Formu, doldurularak Bilgi işlem Dairesi Başkanlığına gönderilecektir (öğrencinin BAUN akıllı kart merkezine şahsi müracaatı kabul edilmeyecektir). Formun BAUN Akıllı Kart Merkezine ulaşmasına müteakip üç (3) iş günü içerisinde kart basım işlemi gerçekleşecektir. Basımı tamamlanan kart ilgili Fakülte, Enstitü, Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okuluna gönderilir veya kart sahibine elden teslim edilir.

3. Üniversitemizde ilk kez hizmete başlayan diğer kişilerin (firma, hizmet alımı, altyapı müteahhitlik, kiralama, diğer kurum vb) bilgileri ilgili birim (Fakülte, Enstitü, Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu, Daire Başkanlığı vb.) tarafından ek ‘deki F-39 Akıllı Kart İşlem Formu, doldurularak bir üst yazılı ile Bilgi işlem Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. Kişinin BAUN akıllı kart merkezine şahsi müracaatı kabul edilmeyecektir. Formun BAUN Akıllı Kart Merkezine ulaşmasına müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde kart basım işlemi gerçekleşecektir. Basımı tamamlanan kart ilgili birime gönderilir veya kart sahibine elden teslim edilir.

4. Akıllı kartların basımında kullanılacak fotoğraflar; T.C kimlik no, dosya adı olmak üzere; jpg dosyası biçiminde (örnek: 12345678901.jpg) ve en az 300 dpi çözünürlükte olması gerekmektedir. Fotoğrafın boyutları; genişlik:23mm, yükseklik 29 mm olmalıdır. OBS sistemine eklenen veya gönderilen fotoğrafların, yakın bir tarih de çekilmiş, vesikalık formatta, arka fonu açık renkli olmalıdır. Fotoğraflarda yüzü kapatılacak bir nesne (güneş gözlüğü, kaşkol vb.) olmamalıdır. Fotoğraf bilgileri; EBYS de yazı ekinde veya kart@balikesir.edu.tr eposta adresine gönderilmelidir. Öğrencilerimizin fotoğraf bilgileri OBS sisteminden alınmaktadır. Uygun Fotoğraf bilgisi olmayan kişiler için kart basımı yapılamamaktadır. Dijital fotoğraf bilgisi olmayan veya yeni fotoğraf çektirmek isteyen kişiler için BAUN Akıllı Kart Merkezinde ücretsiz fotoğraf çekimi veya taraması yapılmaktadır.Tüm sorunlarınız/sorularınız için kart@balikesir.edu.tr e-posta adresine yazabilirsiniz veya 0 266 612 14 65 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.